Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Donatorji in sponzorji

Poleg številnih posameznikov in podpornikov so k delovanju Kinološkega društva Posavje promogli tudi: