Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Osebna izkaznica

KINOLOŠKO DRUŠTVO Posavje

Kozjanska ulica 8,
8290 Sevnica
DŠ: 53363418
MŠ: 4074602000
IBAN: SI56-6100-0001-6038-715
Nismo zavezanci za DDV!

Člani upravnega odbora – UO:

 • Nikolaj Zorec – predsednik
 • Matjaž Kukuruzovič – tajnik
 • Meta Kuhar –  blagajničarka
 • Mojca Osredkar Mergole
 • Tone Brce

Člani nadzornega odbora – NO:

 • Marjan Knez
 • Tanja Grabrijan
 • Miran Bezgovšek

Inštruktorji:

 • Nikolaj Zorec
 • Meta Kuhar
 • Matjaž Kukuruzovič
 • Anton Es – Zvone

Strokovni vodja:

 • Anton Es – Zvone