Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Osebna izkaznica

KINOLOŠKO DRUŠTVO Posavje

Kozjanska ulica 8,
8290 Sevnica
DŠ: 53363418
MŠ: 4074602000
IBAN: SI56-6100-0001-6038-715
Nismo zavezanci za DDV!

VODSTVO:

Nikolaj Zorec  –   predsednik
Klavdi Es   –   podpredsednik
Meta Kuhar   –   blagajnik

Člani upravnega odbora – UO:

 • Nikolaj Zorec
 • Meta Kuhar
 • Marjan Knez
 • Mojmir Dimec
 • Klavdi Es

Člani nadzornega odbora – NO:

 • Mojca Osredkar-Mergole – predsednik
 • Matjaž Kukuruzovič
 • Meta Dimec

Člani disciplinske komisije – DK:

 • Marjeta Meke – predsednik
 • Titina Podlesnik
 • Polona Turk

Inštruktorji:

 • Nikolaj Zorec
 • Meta Kuhar
 • Matjaž Kukuruzovič
 • Anton Es – Zvone

Strokovni vodja:

 • Anton Es – Zvone