Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Vizija in poslanstvo

Namen ustanovitve društva je povezati posameznike, ki s svojimi interesi želijo prispevati k boljši prepoznavnosti kinologije, ter nuditi strokovno okolje za vse, ki bi si želeli pridobiti ali izpopolniti svoje kinološko znanje.

Cilj društva je v svoje vrste pritegniti čim več lastnikov psov in drugih zainteresiranih, ter jim posredovati vse potrebne osnovne informacije, ki jih kot lastniki psov potrebujejo. Cilj društva je tudi ustvariti strokovni kader za potrebe širjenja kinologije v športne in druge koristne namene.

Društvo želi doseči strokovnost svojih članov in jih vzgojiti v dobre kinologe, se povezovati in vzdrževati stike s sorodnimi društvi in organizacijami, ki zaradi narave svojega dela izkazujejo interes za takšno sodelovanje. Cilj društva je tudi doseči najvišjo stopnjo kinološke dejavnosti po modernih metodah dela, strokovnih pravilnikih in sklepih strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije in drugih strokovnih organizacij.