Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Tečaj – IPS B-BH

Po opravljenem tečaju Male šole ali za Male družne pse, se lahko vključite v nadaljevalni tečaj, tako imenovan IPS B-H. Tečaj je priprava za pristop k izpitu za psa spremljevalca po Pravilniku Kinološke Zveze Slovenije. Starostna omejitev za pristop k izpitu IPS B-BH je 14 mesecev

Izpit IPS B-BH je sestavljen iz treh delov: strokovni izpit za vodnika psa spremljevalca, izpit za psa spremljevalca na vadišču in preizkus obnašanja v urbanem okolju. Izpit se oceni s strani priznanega kinološkega sodnika v imenu Kinološke zveze Slovenije. To je prvi resni izpit, kjer pes dokaže, da je njegovo vedenje skupaj z znanjem lastnika primerno in se lahko nemoteno vključi v vsakdanje družbeno življenje.

Pes in vodnik se lahko po uspešno zaključenem izpitu iz IPS B-BH vključita v nadaljnje šolanje v eni izmed disciplin: Agility, Rally obwdience, višji IGP programi, ali se priključita enoti reševalnih psov. Lahko tudi tekmujeta po programih IPS A in IPS B-BH.

Skratka možnosti je veliko, saj ima Kinološko društvo Posavje namen še razširiti svoje aktivnosti.

Prijavnica za tečaj