Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Pristopna izjava in soglasje – članstvo

Pristopna izjava

  • Izjavljam, da - s pritiskom na gumb "POŠLJI" prostovoljno potrjujem članstvo v Kinološkem društvu Posavje in s tem sprejemam pravice in dolžnosti navedene v statutu Kinološkega društva Posavje, - se strinjam, da mi po prejemu te prijavnice pošljete položnico za plačilo članarine v znesku 30,00 €. S plačilom članarine bom potrdil članstvo v Kinološkem društvu Posavje.
 

Podatki o psu

 

Soglasje k uporabi in obdelavi mojih osebnih podatkov

  • 1.) da se strinjam, da Kinološko društvo Posavje in Kinološka zveza Slovenije v svojih zbirkah vzpostavijo, zbirajo, vodijo, posredujejo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo moje osebne podatke: - ime in priimek - datum rojstva - naslov stalnega ali začasnega prebivališča - telefonske številke - naslovi elektronske pošte 2.) da se strinjam, da se bodo prej navedeni podatki obdelovali in uporabljali z namenom vodenja: - zbirke članstva - obveščanja članstva - izvajanja članskih obveznosti, funkcij in aktivnosti - evidence o opravljenih izpitih in udeležbi na strokovnih usposabljanjih - evidence tekmovalcev - evidence o prejemnikih priznanj - evidence o izrečenih disciplinskih ukrepih
 

Verification