Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Soglasje

SOGLASJE K UPORABI OSEBNIH PODATKOV

 • V skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov je za potrebe Kinološkega društva potrebno izpolniti ta obrazec.
 

Soglasje k uporabi in obdelavi mojih osebnih podatkov

 • 1.) da se strinjam, da Kinološko društvo Posavje in Kinološka zveza Slovenije v svojih zbirkah vzpostavijo, zbirajo, vodijo, posredujejo, uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo moje osebne podatke:
  - ime in priimek
  - naslov stalnega ali začasnega prebivališča
  - telefonske številke
  - naslovi elektronske pošte

  2.) da se strinjam, da se bodo prej navedeni podatki obdelovali in uporabljali z namenom vodenja:
  - zbirke članstva
  - obveščanja članstva
  - izvajanja članskih obveznosti, funkcij in aktivnosti
  - evidence o opravljenih izpitih in udeležbi na strokovnih usposabljanjih
  - evidence tekmovalcev
  - evidence o prejemnikih priznanj
  - evidence o izrečenih disciplinskih ukrepih
 

Verification