Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Vabilo na 1. redno sejo UO 22.1.2020

Vabilo na 1. redno sejo UO 22.1.2020

Kinološko društvo Posavje                    

Kozjanska ulica 8,

8290 Sevnica

office@kinologija.info

www.kinologija.info

Datum: 19. 1. 2020

V A B I L O

Na podlagi  23. člena statuta Kinološkega društva Posavje sklicujem 1. redno sejo Upravnega odbora Kinološkega društva Posavje v letu 2020,  ki bo v sredo  22. 1. 2020 ob 19.00 uri v prostorih Kinološkega društva Posavje na Kozjanski ulici št. 8 v Sevnici z naslednjim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 5. redne seje KD Posavje z dne  28. 11. 2019 in realizacija nalog
  2. Pregled finančnega stanja
  3. Zbor članov 2020
  4. Razno

Naprošam Vas za zanesljivo in točno udeležbo.

Lep pozdrav!

Predsednik KD Posavje

                                                                                                      Nikolaj Zorec  

Poslano:

  • člani UO po elektronski pošti
  • člani NO po elektronski pošti
  • člani društva (objava na internetni strani)
  • predsednik komisije za šolanje

po elektronski pošti