Kozjanska ulica 8, 8290 Sevnica, SLO
office@kinologija.info

Vabilo na 1. redno sejo UO KD Posavje v 2022

Vabilo na 1. redno sejo UO KD Posavje v 2022

Na podlagi  23. člena statuta Kinološkega društva Posavje sklicujem 1. redno sejo Upravnega odbora Kinološkega društva Posavje v letu 2022,  ki bo potekala v četrtek   3. 3. 2022 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih Kinološkega društva Posavje na Kozjanski ulici št. 8 v Sevnici z naslednjim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 3. redne seje KD Posavje z dne  5. 11. 2021 in realizacija nalog
  2. Pregled finančnega stanja
  3. Organizacija zbora članov
  4. Razno

Naprošam Vas za zanesljivo in točno udeležbo.

Lep pozdrav!

Predsednik KD Posavje

                                                                                                      Nikolaj Zorec